Naše farma v Trhovém Štěpánově vznikla v roce 1992. Výměra v té době byla 1,2 ha půdy, které nám v restituci vydalo místní ZD. Neměli jsme ani zdání do čeho jsme se s odhodláním pustili.

Společně jsme se rozhodli pro stavbu stáje o kapacitě 35 krav spolu s dojírnou a navýšení stavu skotu.

„Naučil jsem se inseminovat, vyloženě mě bavilo testovat optimální krmné dávky, doslova jsem ležel ve starých odborných časopisech z doby první republiky a zkoušel přidávat do krmiva kvasnice či třeba ostropestřec. Šlo mi hlavně o pohodu a zdraví zvířat, ale záhy jsem zjistil, že se to výrazně projevuje i na užitkovosti,“ .

V současné době vykrmujeme 160 jalovic masných kříženek, které ve věku jednoho roku nakupuji v několika českých chovech. Krmivová základna je pěstována zhruba na polovině z aktuálně obhospodařovaných 200 hektarů půdy, jde zejména o kukuřici a jetel na orné půdě, ale i seno z dvaceti hektarů luk. Zbylá orná půda je využívána k produkci obilnin a řepky, které jsou dodávány do společnosti ZZN Pelhřimov.

Velmi záhy po spuštění provozu bourárny a prodejny jsme začali spolupracovat se společností Makro, jehož nákupčí se pro kvalitu vyzrálého hovězího masa doslova nadchl. Kromě prodeje v e-shopu a ve firemním obchůdku nyní směřuje většina produkce prostřednictvím této firmy jak do jejích tří pražských prodejen, tak i řady renomovaných restaurací v čele se známými šéfkuchaři jako jsou Jaroslav Sapík či Jan Punčochář.